Thirsty Thursday, Detroit MI, Nikis Lounge

Thirsty Thursday 

Thursdays (next event Thursday, August 28, 2014) (6:30 PM - 2:00 AM)   |   Nikis Lounge 735 Beaubien Detroit MI (Downtown)

Thirsty Thursday