Ladies Night Thursdays, Miami FL, Town Kitchen and Bar

Ladies Night Thursdays 

Thursdays (next event Thursday, September 4, 2014) (8:00 PM - 2:00 AM)   |   Town Kitchen and Bar 7301 SW 57th CT Miami FL

Ladies Night Thursdays