Seduce Me Thursdays at Ricks Bar Howard Johnson, Hialeah FL, RICKS BAR AND RESTAURANT

Seduce Me Thursdays at Ricks Bar Howard Johnson 

Thursdays (next event Thursday, September 4, 2014) (10:00 PM - 4:00 AM)   |   RICKS BAR AND RESTAURANT 707 NW 103rd Street Hialeah FL
Tags: After Hours, Dance, DJ, Ladies Night

Seduce Me Thursdays at Ricks Bar Howard Johnson