Wednesday Music Mixer, Houston TX, The Continental Club

Wednesday Music Mixer 

Wednesdays (next event Wednesday, August 27, 2014) (8:00 PM - 2:00 AM)   |   The Continental Club 3700 Main Street Houston TX
Tags: DJ, Special

Wednesday Music Mixer