I Love Fridays, Sacramento CA, Splash Bar Sacramento

I Love Fridays 

Fridays (next event Friday, August 29, 2014) (8:00 PM - 2:00 AM)   |   Splash Bar Sacramento 805 15th Street Sacramento CA
DJ

I Love Fridays