Thursday Nite Throw Down, Houston TX, Meridian

Thursday Nite Throw Down 

Thursdays (next event Thursday, September 4, 2014) (9:00 PM - 2:00 AM)   |   Meridian 1503 Chartres Houston TX (Downtown Midtown Houston)

Thursday Nite Throw Down