Latin Thursdays, Boston MA, Mojitos Latin Lounge and Nightclub

Latin Thursdays 

Thursdays (next event Thursday, August 21, 2014) (8:00 PM - 2:00 AM)   |   Mojitos Latin Lounge and Nightclub 48 Winter Street Boston MA (Downtown)