Happy Hour Wednesdays, New York NY, Hudson Terrace

Happy Hour Wednesdays 

Wednesdays (next event Wednesday, August 27, 2014) (8:00 PM - 2:00 AM)   |   Hudson Terrace 621 West 46th Street New York NY

Happy Hour Wednesdays