Salsa Latin Tuesday, Toronto ON, 6 Degrees Nightclub

Salsa Latin Tuesday 

Tuesdays (next event Tuesday, September 2, 2014) (9:15 PM - 2:00 AM)   |   6 Degrees Nightclub 2335 Yonge Street Toronto ON (Downtown)
Tags: Dance, DJ, Nightclub

Salsa Latin Tuesday